ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Community portal

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search
  • ၽႃႇသႃႇတႆး : ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တူင်ႇဝိူင်းၶႃႈဢေႃႈ။
  • English: This is the community discussion page.

လုၵ်ႉတီႈ ၵိူတ်ႇတူ တူင်ႇဝိူင်းသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵူဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉ ၶွင် ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး၊ လႄႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတီႈ ၶွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ပေႃး ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇတီႈလႂ်ၼႆတႄႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၵေႃႈလႆႈယူႇ။ တီႈသုတ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ~~~~ ၼင်ႇၼႆၶႃႈၼႃႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၶွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸိူဝ်းမီးၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇတီႈ ၽိူၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၶွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၶွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း
Talk icon.svg
လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ - လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

Pictogram voting question.svg
ပၢႆးထႅၵ်ႉ
တႃႇဢုပ်ႇၵူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

ပေႃးမီးလွင်ႈဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ၼႆ ထၢမ် - ၽိူၼ်ၸွႆႈထႅမ်

Symbol list class.svg
ဝေႃးႁၢၼ်
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈပွင်ႇဝေႃးႁၢၼ်၊ လွင်ႈလႅပ်ႈတေလႆႈထဵင်ၵၼ် လႄႈ ငဝ်ႈငႃႇ ဝေႃးႁၢၼ်။ - ၶွင်ႈတႅမ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇဝေႃးႁၢၼ်

Symbol confirmed.svg
လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တႃႇပၼ်ၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈထဵင်မေႃး၊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း။ - ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

N tech.svg
ထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တွၼ်ႈတႃႇတွင်ႈထၢမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လၢႆးတႅမ်ႈဝီႇၶီႇ၊ လၢႆးၸႂ်ႉထႅမ်းပလဵၵ်ႉ။ - လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ထႅၵ်ႉ

Pictogram voting merge.png
ႁူမ်ႈတုမ်
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ - ၵိူၼ်ႇတူ


ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း[မႄးထတ်း]

ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ (Burmese) WikiProject Myanmar peacock.svg
ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၽႃႇသႃႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ (English) English language.svg
ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျႃး ၼႃႈလိၵ်ႈပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၽႃႇသႃႇ ရတ်ႈသျႃး (русский) Detailed SVG map of the Russophone world.svg
ၽႃႇသႃႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဂၼႃႈလိၵ်ႈပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၽႃႇသႃႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ (日本語) Samurai-shodo.svg