ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ပၼ်ၵၢင်ၸႂ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

တႃႇပၼ်ၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈထဵင်မေႃး၊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း။

တႃႇပိုတ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်မႂ်ႇ