ပိူင်ထၢၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ဝီႇၶီႇၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေၸႂ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ တူၺ်းပႃးတီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ
(ဢွၼ်တၢင်း | လိုတ်းသုတ်း) တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
(ဢွၼ်တၢင်း | လိုတ်းသုတ်း) တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)