ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်း လူဝ်ႇ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 00:43, 17 ဢေႇပရႄႇ 2021။ 00:43, 17 ဢေႇပရႄႇ 2021 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. တႆး lemmas‏‎ (22 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 2. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/eɪ-‏‎ (21 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 3. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɛ-‏‎ (16 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 4. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/æ-‏‎ (11 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 5. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/aɪ-‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 6. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɪ-‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 7. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɒ-‏‎ (8 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 8. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɔː-‏‎ (8 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 9. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/uː-‏‎ (7 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 10. ပိူင်ထၢၼ်ႈ‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 11. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/aʊ-‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 12. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ʌ-‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 13. Shan headword-line templates‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 14. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/əʊ-‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 15. Shortcut boxes needing attention‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 16. Templates‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 17. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ Babel‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 18. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/iː-‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 19. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɑː-‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 20. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɜː-‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 21. ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီး တူဝ်ၸီႉ‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 22. ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵူႈမိုဝ်း‏‎ (4 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 23. Burmese headword-line templates‏‎ (3 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 24. Character boxes with images‏‎ (3 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 25. Script templates‏‎ (3 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 26. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ terms with ဢၼ်ပဵၼ်ပၢၼ်ၵဝ်ႇ senses‏‎ (3 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 27. Basic Latin block‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 28. Citation templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 29. Entries using missing taxonomic name (species)‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 30. Halfwidth and Fullwidth Forms block‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 31. Image with comment templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 32. Japanese reference templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 33. Pages using deprecated templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 34. S'gaw Karen headword-line templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 35. Spam blacklist templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 36. Translation templates‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 37. Visual dictionary‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 38. comparative adjective ဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 39. lemmas Translingual‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 40. lemmas မွၼ်း‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 41. letters Translingual‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 42. တၢင်ႁိၵ်ႈ တႆး‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 43. လက်တင် script characters‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 44. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ comparative adjectives‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 45. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ pluralia tantum‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 46. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɔɪ-‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 47. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ʊ-‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 48. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ သၢင်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၵၢမ်ႇ‏‎ (2 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 49. American English forms‏‎ (1 member)
 50. Ancient Greek templates‏‎ (1 member)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)