ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်း လူဝ်ႇ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 14:36, 11 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2022။ 14:36, 11 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2022 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵူႈမိုဝ်း‏‎ (130 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 2. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/æ-‏‎ (99 → 101 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 3. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɛ-‏‎ (85 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 4. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/eɪ-‏‎ (67 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 5. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɪ-‏‎ (46 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 6. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/iː-‏‎ (45 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 7. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɑː-‏‎ (40 → 42 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 8. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɔː-‏‎ (35 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 9. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɒ-‏‎ (34 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 10. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/aɪ-‏‎ (29 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 11. Character boxes with images‏‎ (28 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 12. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/əʊ-‏‎ (28 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 13. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɜː-‏‎ (25 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 14. TemplateData documentation‏‎ (22 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 15. Thai terms without th-pron template‏‎ (22 → 21 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 16. တႆး lemmas‏‎ (22 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 17. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ pluralia tantum‏‎ (21 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 18. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ʌ-‏‎ (17 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 19. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/uː-‏‎ (16 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 20. Plurals with a red link for singular‏‎ (14 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 21. comparative adjective ဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (14 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 22. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/aʊ-‏‎ (14 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 23. Miscellaneous Symbols block‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 24. Templates and modules needing documentation‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 25. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ comparative adjectives‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 26. Shortcut boxes needing attention‏‎ (12 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 27. ပပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူၺ်း‏‎ (12 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 28. Basic Latin block‏‎ (11 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 29. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ rhymes/ɔɪ-‏‎ (11 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 30. တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ လက်တင်‏‎ (10 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 31. Myanmar block‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 32. Pages linking to anchors not found in Appendix:Glossary‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 33. တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 34. ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 35. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ verb forms‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 36. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ terms with ဢၼ်ပဵၼ်ပၢၼ်ၵဝ်ႇ senses‏‎ (8 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 37. ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 7 - သဵင်‏‎ (8 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 38. British English forms‏‎ (7 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 39. Terms with manual transliterations different from the automated ones‏‎ (7 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 40. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ palindromes‏‎ (7 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 41. Templates‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 42. Translation templates‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 43. ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 44. ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 8 - သဵင်‏‎ (6 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 45. Citation templates‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 46. Definition templates‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 47. English irregular plurals ending in "-a"‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 48. English irregular plurals ending in "-ata"‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 49. English irregular plurals ending in "-des"‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 50. Form-of templates‏‎ (5 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)