ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ > ဢွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် > လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ

ဢဝ် WT:TRသေ ၸိဝႆႉတီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ တူၺ်းပၼ်တီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ တူၺ်းပၼ်တီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ လႄႈ။

Universal Code of Conduct revised enforcement guidelines vote results[မႄးထတ်း]

The recent community-wide vote on the Universal Code of Conduct revised Enforcement Guidelines has been tallied and scrutinized. Thank you to everyone who participated.

After 3097 voters from 146 Wikimedia communities voted, the results are 76% in support of the Enforcement Guidelines, and 24% in opposition. Statistics for the vote are available. A more detailed summary of comments submitted during the vote will be published soon.

From here, the results and comments collected during this vote will be submitted to the Board of Trustees for their review. The current expectation is that the Board of Trustees review process will complete in March 2023. We will update you when their review process is completed.

On behalf of the UCoC Project Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:36, 14 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

 • Implementing the Universal Code of Conduct
 • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license
 • Proposal for better addressing undisclosed paid editing
 • Bringing our terms in line with current and recently passed laws affecting the Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held, the first on March 2, the second on April 4.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 05:20, 22 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Your wiki will be in read only soon[မႄးထတ်း]

Trizek (WMF) (လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း) 03:51, 28 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[မႄးထတ်း]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Board of Trustees have ratified the UCoC Enforcement Guidelines[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all, an important update on the UCoC Enforcement Guidelines:

The vote on the Enforcement Guidelines in January 2023 showed a majority approval of the Enforcement Guidelines. There were 369 comments received and a detailed summary of the comments will be published shortly. Just over three-thousand (3097) voters voted and 76% approved of the Enforcement Guidelines. You can view the vote statistics on Meta-wiki.

As the support increased, this signifies to the Board that the current version has addressed some of the issues indicated during the last review in 2022. The Board of Trustees voted to ratify the Enforcement Guidelines. The resolution can be found on Foundation wiki and you can read more about the process behind the 2023 Enforcement Guidelines review on Diff.

There are some next steps to take with the important recommendations provided by the Enforcement Guidelines. More details will come soon about timelines. Thank you for your interest and participation.

On behalf of the UCoC Project Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:25, 23 မၢတ်ႉၶျ် 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Report on voter comments from the revised UCoC Enforcement Guidelines ratification vote[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Universal Code of Conduct project team has completed the analysis of the comments accompanying the ratification vote on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines.

All respondents to the vote had the opportunity to provide comments regarding the contents of the revised Enforcement Guidelines draft document. A total of 369 participants left comments in 18 languages; compared to 657 commenters in 27 languages in 2022. The Trust and Safety Policy team completed an analysis of these results, categorizing comments to identify major themes and areas of focus within the comments. The report is available in translated versions on Meta-wiki here. Please help translate into your language.

Again, we are thankful to all who participated in the vote and discussions. More information about the Universal Code of Conduct and its Enforcement Guidelines can be found on Meta-wiki.

On behalf of the Universal Code of Conduct project team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 21:10, 31 မၢတ်ႉၶျ် 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Upcoming community review of the Movement Charter ratification methodology[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) will propose a ratification methodology for the future Movement Charter on April 10, 2023. The proposed ratification methodology is a result of learnings from previous ratification processes.

The MCDC will organize a consultation period with the Wikimedia Movement to hear feedback on the proposed ratification methodology from April 10 to 28, 2023. People will be invited to share their feedback on the questions mainly via the Meta Talk page discussion, on the Movement Strategy Forum, and during the community conversation hours. The MCDC welcomes your input on some open questions.

Join the community conversation hours

The MCDC invites everyone interested in sharing their feedback on the proposed methodology to join the community conversation hours:

When signing up, please leave a comment if you need language support. Please note that language interpretation will be provided if at least 3 people expressed interest to participate in the following languages: Arabic, Mandarin Chinese, French, German, Indonesian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian and Spanish.

Thank you,

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:08, 6 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Elections Committee: Call for New Members[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Wikimedia Foundation elections committee (Elections Committee) is, from today until April 24, seeking an additional 2–4 members to help facilitate the Wikimedia Foundation Board of Trustee (Board) selection process.

The 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees election is being planned. New members are invited to join the Elections Committee. The Elections Committee oversees the Board of Trustees community seat selection process. Join the committee and contribute your valuable skills and ideas to the Trustee selection process.

There are eight community- and affiliate-selected seats on the Wikimedia Foundation Board. The wider Wikimedia community votes for community members to occupy these seats. In 2024, the Elections Committee will oversee this selection process for the community- and affiliate-selected seats with expiring terms. This process will be supported by the Wikimedia Foundation.

Elections Committee members sign up for three-year terms and will be asked to sign a confidentiality agreement. Members can expect to contribute 2–5 hours per week before the selection process and 5–8 hours per week during the selection process.

As an Elections Committee member, you will be responsible for:

 • Attending online meetings between now and the next election (mid-2024)
 • Attending onboarding and online training in May–June 2023
 • Working with the Committee to fulfill its other responsibilities

New members should have the following qualities:

 • Fluency in English
 • Responsiveness to email collaboration
 • Knowledge of the movement and movement governance

If you would like to volunteer for this role, please submit your candidacy by April 24, 2023 23:59 on this Meta-Wiki page.

You can read the full announcement here. Thank you in advance for your interest! If you are not interested but know someone who might be, share this message with them. Please let me know if you have questions.

On behalf of the Elections Committee,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:11, 12 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Call for early input on the proposed Movement Charter ratification methodology[မႄးထတ်း]

Hello all,

The [[<tvar name="mcdc">m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee</tvar>|Movement Charter Drafting Committee]] (MCDC) has started to collect input from the Wikimedia movement on the [[<tvar name="mcm">m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification</tvar>|proposed methodology for the ratification of the Movement Charter]] from April 10 to 28, 2023. Ratification of the [[<tvar name="mc">m:Special:MyLanguage/Movement Charter</tvar>|Movement Charter]] is planned to take place in early 2024 according to the timeline.

There are [[<tvar name="mcm2">m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification</tvar>|six questions]] that the MCDC requests your input on. Please share your feedback by:

If you have any questions, kindly let us know.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 20:03, 14 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Wikimedia Foundation’s 2023-2024 Annual Plan and Upcoming Community Conversations[မႄးထတ်း]

The main purpose of this message is to share with you the draft annual plan of the Wikimedia Foundation for the coming fiscal year from July 2023 to June 2024. The summary of the annual plan is available in multiple languages.

Some Excerpts from the Annual Plan Draft

The Wikimedia Foundation has remained in a period of transition. It welcomed new leadership last year, including a new Chief Executive Officer and Chief Product and Technology Officer. Additionally, the Foundation has navigated conversations with global communities on a range of important issues, from a future charter defining roles and responsibilities, to how we raise shared resources through banner fundraising. This year's Annual Plan attempts to provide more clarity on multi-year strategic issues that do not have quick fixes, and more detailed information on how the Foundation operates.

For the second consecutive year, the Wikimedia Foundation is anchoring its annual plan in the movement's strategy to advance equity. The intention is to connect the Foundation's work even more deeply with the Movement Strategy Recommendations to make even deeper progress towards the 2030 Strategic Direction. This year, the Foundation is recentering its plan around Product and Technology, emphasizing our unique role as a platform for people and communities collaborating on a massive scale. If you are interested to learn more, you can find detailed information on this meta page.

Requesting Your Feedback

Your feedback is highly appreciated, whether being on Meta discussion page or sharing at your local discussion space. Your comments and reflections will help improve the proposal before the Foundation’s Board of Trustees considers the plan and budget in their June meeting.

Community Conversations

Everyone is also invited to participate in the virtual conversation on 30th April 2023 at 6am UTC (check your local time here), which is planned for participants from the Asia Pacific timezone. Kindly see the Diff calendar here. Lisa Seitz Gruwell, Chief Advancement Officer and Deputy to the Chief Executive Officer will be joining the call to share more and learn about your thoughts. You can find the information relating to virtual conversations on the collaboration page. We look forward to seeing you in the upcoming conversation!

VChang (WMF) 20:01, 25 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[မႄးထတ်း]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 01:31, 27 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Selection of the U4C Building Committee[မႄးထတ်း]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 10:51, 27 မေႇ 2023 (+0630)

Announcing the new Elections Committee members[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 00:30, 29 ၸုၼ်ႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Preparatory Council Nomination and Voting Information[မႄးထတ်း]

<languages/>

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear Communities and individual contributors in the ESEAP Regional Cooperation:

The ESEAP Interim Hub Committee's mandate shall conclude with Wikimania 2023; culminating with their handover to a new ESEAP Preparatory Council.

This Preparatory Council will continue to define, until its completion, ESEAP's Roles and Responsibilities document.

The Council shall also finalize ESEAP's pilot grant plan for the first year; concluding with the ESEAP Conference in 2024.

The Preparatory Council will consist of 9 seats;

 • 4 of the 9 seats will be allocated for Affiliates and voted exclusively by Affiliates. Each affiliate will have a maximum of 4 votes.
 • 3 seats will be allocated for Communities from ESEAP, duly verified, and voted exclusively by the Communities. Each community will have a maximum of 3 votes.
 • 2 seats will be allocated for Individual contributors and will be voted by Popular Vote ‐ voted exclusively by individual contributors. Each individual voter has a maximum of 2 votes.

Should your community wish to nominate a candidate, please nominate your community with the name of the candidate by August 19th. The voting will be happening betwen August 20nd and September 2nd.

Should you (individual contributor) want to nominate an individual, please nominate the person by August 19th. The voting will be happening between August 20nd and September 2nd.

With the time being so short, we need your cooperation and participation as soon as possible.

The election for the seats will be held on the this Meta page.

Let's move forward together!

Sincerely,

ESEAP Interim Hub Committee

VChang (WMF) 15:51, 17 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[မႄးထတ်း]

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 22:06, 28 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

== Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee ==[မႄးထတ်း]

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

Review and comment on the 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

Please review and comment on the Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package from now until 29 October 2023. The selection rules package was based on older versions by the Elections Committee and will be used in the 2024 Board of Trustees selection. Providing your comments now will help them provide a smoother, better Board selection process. More on the Meta-wiki page.

Best,

Katie Chan
Chair of the Elections Committee

07:43, 17 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2023 (+0630)

The Vector 2022 skin as the default in three weeks?[မႄးထတ်း]

Read this in your languagePlease help translate to your language • Please tell other users about these changes

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

Global preferences

If you prefer keeping the current skin select "Vector legacy (2010)" on the appearance tab of the global preferences and save the change. We encourage you to give the new skin a try, though.

Since I last came to you with this question, many things have changed. The skin is now the default on most Wikipedias, and all logos are done! We have also made some tweaks in the skin itself. Below is the text I've sent to you once, but I'm sending it again, just slightly edited, for those who haven't seen it.

If you know what this is about, jump straight to the section "Our plan":

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy as a local (but not global) preference. Logged-in users can at any time switch to any other skin. No changes are expected for these skins.

About the skin[မႄးထတ်း]

Slides to our Wikimania 2022 presentation. You may also listen to the recording on YouTube (in English).

[Why is a change necessary] When the current default skin was created, it reflected the needs of the readers and editors as these were 14 years ago. Since then, new users have begun using the Internet and Wikimedia projects in different ways. The old Vector does not meet their needs.

[Objective] The objective for the Vector 2022 skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It introduces a series of changes that aim to improve problems new and existing readers and editors were having with the old skin. It draws inspiration from previous user requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. The PHP code in the other available skins has been reduced by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes in a nutshell] The skin introduces changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The limited width and pin-able menus allow to adjust the interface to the screen size, and focus on editing or reading. Logged-in and logged-out users may use a toggle button to keep the full width, though.
 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jump to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the tested wikis.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Customize this skin] It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out the repository for a list of currently available customizations and changes, or add your own.

Our plan[မႄးထတ်း]

If no large concerns are raised, we plan on deploying on 14 November. If you'd like to ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please comment in any language. If this is the first comment to my message, make sure to ping me. We will gladly answer! Also, check out our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (ဢုပ်ႇ) 07:39, 26 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to announce that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter is now open. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll now through 2 February 2024. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C Charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 00:39, 20 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2024 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Last days to vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to remind you that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) charter will close on 2 February 2024. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 23:31, 31 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2024 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Announcing the results of the UCoC Coordinating Committee Charter ratification vote[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

Thank you everyone for following the progress of the Universal Code of Conduct. I am writing to you today to announce the outcome of the ratification vote on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter. 1746 contributors voted in this ratification vote with 1249 voters supporting the Charter and 420 voters not. The ratification vote process allowed for voters to provide comments about the Charter.

A report of voting statistics and a summary of voter comments will be published on Meta-wiki in the coming weeks.

Please look forward to hearing about the next steps soon.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 00:54, 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2024 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Report of the U4C Charter ratification and U4C Call for Candidates now available[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am writing to you today with two important pieces of information. First, the report of the comments from the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter ratification is now available. Secondly, the call for candidates for the U4C is open now through April 1, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Per the charter, there are 16 seats on the U4C: eight community-at-large seats and eight regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 22:56, 5 မၢတ်ႉၶျ် 2024 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2024 Selection[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

This year, the term of 4 (four) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats.

The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Board Governance Committee created a Board Selection Working Group from Trustees who cannot be candidates in the 2024 community- and affiliate-selected trustee selection process composed of Dariusz Jemielniak, Nataliia Tymkiv, Esra'a Al Shafei, Kathy Collins, and Shani Evenstein Sigalov [3]. The group is tasked with providing Board oversight for the 2024 trustee selection process, and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4].

Here are the key planned dates:

 • May 2024: Call for candidates and call for questions
 • June 2024: Affiliates vote to shortlist 12 candidates (no shortlisting if 15 or less candidates apply) [5]
 • June-August 2024: Campaign period
 • End of August / beginning of September 2024: Two-week community voting period
 • October–November 2024: Background check of selected candidates
 • Board's Meeting in December 2024: New trustees seated

Learn more about the 2024 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page, and make your plan.

Election Volunteers

Another way to be involved with the 2024 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page.

Best regards,

Dariusz Jemielniak (Governance Committee Chair, Board Selection Working Group)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] Even though the ideal number is 12 candidates for 4 open seats, the shortlisting process will be triggered if there are more than 15 candidates because the 1-3 candidates that are removed might feel ostracized and it would be a lot of work for affiliates to carry out the shortlisting process to only eliminate 1-3 candidates from the candidate list.

MPossoupe_(WMF)02:28, 13 မၢတ်ႉၶျ် 2024 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]