ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း မီးႁဵင်းၵွင်ႉၸူး ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022။ 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:International Phonetic Alphabet‏‎ (20,693 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 2. တႆးလူင် transliteration‏‎ (19,949 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 3. Appendix:Shan pronunciation‏‎ (19,921 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 4. Portal:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (8,756 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 5. Appendix:Glossary‏‎ (3,583 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 6. သွႆႉလင်:တီႈပွင်ႇ‏‎ (1,573 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 7. most‏‎ (1,265 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 8. more‏‎ (1,264 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 9. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:US‏‎ (916 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 10. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:RP‏‎ (882 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 11. သွႆႉလင်:တီးပွင်ႇ‏‎ (804 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 12. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Thai romanization‏‎ (756 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 13. ထႆး transliteration‏‎ (756 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 14. Appendix:သဵင်ဢွၵ်ႇ ထႆး‏‎ (755 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 15. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (726 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 16. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Rhymes‏‎ (726 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 17. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:UK‏‎ (708 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 18. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:English pronunciation key‏‎ (676 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 19. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:GA‏‎ (544 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 20. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:GenAm‏‎ (211 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 21. Portal:တႆး‏‎ (190 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 22. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/eɪʃən‏‎ (132 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 23. non-rhotic‏‎ (124 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 24. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/æ-‏‎ (123 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 25. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɛ-‏‎ (111 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 26. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:documentation‏‎ (98 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 27. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/eɪ-‏‎ (79 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 28. လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Documenting templates and modules‏‎ (65 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 29. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:Canada‏‎ (64 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 30. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɑː-‏‎ (63 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 31. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/iː-‏‎ (60 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 32. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɪ-‏‎ (57 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 33. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:cot-caught‏‎ (55 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 34. ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး‏‎ (50 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 35. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:တူဝ်ယေႃႈ‏‎ (48 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 36. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɔː-‏‎ (42 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 37. back‏‎ (41 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 38. Rhymes:Thai/aː‏‎ (38 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 39. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɒ-‏‎ (36 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 40. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:accent:NZ‏‎ (33 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 41. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/aɪ-‏‎ (31 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 42. air‏‎ (30 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 43. Rhymes:Thai/iː‏‎ (29 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 44. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Languages‏‎ (28 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 45. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/əʊ-‏‎ (28 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 46. လၢႆး‏‎ (27 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 47. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ပပ်ႉသပ်းႁၢင်ႈ‏‎ (27 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 48. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɜː-‏‎ (26 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 49. ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:List of languages‏‎ (24 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 50. Rhymes:Thai/aj‏‎ (24 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)