ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Thai romanization

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search
တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ။
wikipedia

ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇသဵင် ၼင်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ ထႆး ယဝ်ႉ။

တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tone class mid high low mid high low mid high low mid high
Consonants 1 1 6 6 6
Paiboon Initials g k ng j ch s ch y d dt t n d dt t
Finals k (k) k (k) k t (t) t n t t
Royal Institute Initials k kh ng ch s ch y d t th n d t th
Finals k (k) k (k) k t (t) t n t t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Tone class low mid high low low high low mid low
Consonants 6 4,5 5,6 6
Paiboon Initials t n b bp p f p f p m y r l w s h l 2 h
Finals t p (p) p i3 n o3 t (h) n (h)
Royal Institute Initials th n b p ph f ph f ph m y r l w s h l 2 h
Finals t p (p) p i3 n o3 t (h) n (h)
  1. Obsolete letters
  2. Silent as initial consonant
  3. Part of a diphthong
  4. Final ร without a vowel mark = ɔɔn; Medial รร = a
  5. ฤ = รึ (rʉ, rue); ฤๅ = รือ: (rʉʉ, rue); ฦ = ลึ (lʉ, lue); ฦๅ = ลือ: (lʉʉ, lue). However, their pronunciation might change in words.
  6. Western loanwords sometimes use initials as alternative finals instead.
  7. Finals in parentheses are theorical and they have never occured.

မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vowels Open syllable ◌ะ ◌า ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ือ ◌ุ ◌ู เ◌ะ เ◌ แ◌ะ แ◌ โ◌ะ โ◌ เ◌าะ ◌อ (◌à) เ◌อะ เ◌อ เ◌ียะ เ◌ีย เ◌ือะ เ◌ือ ◌ัวะ ◌ัว ไ◌ ใ◌ เ◌า
Closed syllable ◌ั ◌ื เ◌็ แ◌็ ◌็อ เ◌ิ เ◌ีย เ◌ือ ◌ว (◌wá) ◌ำ
Paiboon a aa i ii ʉ ʉʉ u uu e ee ɛ ɛɛ o oo ɔ ɔɔ ə əə ia iia ʉa ʉʉa ua uua am ai ao
Royal Institute a i ue u e ae o oe ia uea ua am ai ao

သဵင်ဢွၵ်ႇ ဢၼ်မီးသဵင် မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ◌ัย ◌าย ◌าว ◌ิว ◌ึย ◌ุย ◌ูย เ◌็ว เ◌ว แ◌็ว แ◌ว โ◌ย ◌็อย ◌อย เ◌ย เ◌ียว เ◌ือย ◌วย
Paiboon ai aai aao iu ʉi ui uui eo eeo ɛo ɛɛo ooi ɔi ɔɔi əəi iiao ʉʉai uuai
Royal Institute ai ao io uei ui eo aeo oi oei iao ueai uai

မၢႆ တူၼ်းသဵင်[မႄးထတ်း]

0 1 2 3 4
Tone marks no mark ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋
Syllable type live1 short
dead2
long
dead2
Paiboon High class ◌̌ ◌̀ ◌̂
Mid class ◌́ ◌̌
Low class ◌́ ◌̂ ◌́
Royal Institute not present at all
  1. Syllable ending in long vowel, diphthong or nasal
  2. Syllable ending in a short vowel or plosive
Lexical ordering
First level left to right end of string < consonant symbol <? Thai numeral
Second level by consonant, left to right inherent vowel < vowel symbol
Third level left to right no tone mark < tone mark
Numerals
Hindu-Arabic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thai (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Script error: The function "template_categorize" does not exist.