Jump to content

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:တႆးလူင်/aɰ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

သဵင်ဢွၵ်ႇ

[မႄးထတ်း]

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ

[မႄးထတ်း]

ၼိုင်ႈသဵင်

[မႄးထတ်း]

သွင်သဵင်

[မႄးထတ်း]

သၢမ်သဵင်

[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်

[မႄးထတ်း]

ႁႃႈသဵင်

[မႄးထတ်း]

ႁူၵ်းသဵင်

[မႄးထတ်း]

ၸဵတ်းသဵင်

[မႄးထတ်း]

ပႅတ်ႇသဵင်

[မႄးထတ်း]