တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်:Shan pronunciation

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
This တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင် page is still in development.

See Shan phonology at Wikipedia for a thorough look at the sounds of Shan.