တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်:English pronunciation

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:English pronunciation key ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
This တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင် page is still in development.

See English phonology at Wikipedia for a thorough look at the sounds of Shan.