ၵႄႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မႄးထတ်း]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁဵင်း[မႄးထတ်း]

ၵႄႈ ()

  • ၼႂ်းတီႈလၢႆဢၼ်လၢႆၵေႃႉလၢႆတူဝ်ယူႇဝႆႉမီးဝႆႉ။ ၵႄႈၵၢင်။
    ၵႄႈဝူင်ႈ၊ ၵႄႈဝူင်ႈၵႄႈဝၢင်ႈ၊ ၵႄႈၵၢတ်ႇၵႄႈသႃး၊ ၵႄႈၵၢၼ်ၵႄႈငၢၼ်း၊ ၵႄႈၵူၼ်း၊ ၵႄႈသတ်း၊ ၵႄႈယိူဝ်ႈၵႄႈယႃႈ၊ ၵႄႈပီႈၵႄႈၼွင်ႉ၊ ၵႄႈပေႃႈၵႄႈမႄႈ၊ ၵႄႈပွႆးၵႄႈလၢမ်း၊ ၵႄႈၽိုၼ်းၵႄႈၽၢႆး၊ ၵႄႈမၢဝ်ႇၵႄႈသၢဝ်၊ ၵႄႈလိၵ်ႈၵႄႈလၢႆး၊ ၵႄႈလုၵ်ႈၵႄႈလၢၼ်၊ ၵႄႈလၢပ်ႇၵႄႈလႅဝ်း၊ ၵႄႈႁွၵ်ႇၵႄႈလၢပ်ႇ၊ ၵႄႈႁိူင်းၵႄႈယေး၊ ၵႄႈႁဝ်းၵႄႈႁႃး။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

တႆး[မႄးထတ်း]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ငဝ်ႈငႃႇ[မႄးထတ်း]

သၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႄႈ ()

  • verb
  • ၵႄႈ
  • ၵႄႈ(v)

1. မႄးႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ လီၶိုၼ်း။

“ယႃႈၵႄႈလီ ၼႃႇ” ။

2. လိတ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ဢၼ်ပူမ် ၶွတ်ႇ ၵမ် ပူၵ်ႉ ႁေႃႇ။

“ၵႄႈတူၺ်း ႁေႃႇၶဝ်ႈမုၼ်း” ။

3. ပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်ၶမ်ၸႂ် ဢၼ်ငမ်းငဝ်းဝႆႉ။

“ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ပျသၼႃႇ” ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း]

  1. လုင်းၵၢၼ်ႈၶမ်းသၢင်ႇသၢမ်၊ ပပ်ႉပိုတ်ႇၶေႃႈၵၢမ်းတၺ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ 2001။

ပပ်ႉဢၽိထၢၼ်ႇတႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ၵႄႈ&oldid=51068"