ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝေႃးႁၢၼ်တႆးလူင် ဢၼ်ၽႄႈတိူၼ်း မႃးတီႈ တႆး-ႁူဝ်တီး

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ဝေႃးႁၢၼ်တႆးလူင် ဢၼ်ၽႄႈတိူၼ်း မႃးတီႈ တႆး-ႁူဝ်တီး"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 39 ႁူဝ်။