ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁင်း ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼႆႉ မၼ်းၼႄပၼ် ဝေႃးႁၢၼ်၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် ၵႃႈတီႈ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆးၼၼ်ႉ တူၺ်းလႆႈတီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ[မႄးထတ်း]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ  လူတီႈၼႆႈ။

သတ်ႉၸႃႇသီႇပႃး ႁိၵ်ႈ

  • တြႃးၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ သီႇပိူင် ဢၼ်ၽြႃး ႁေႃး။
  1. တုၵ်ႉၶသတ်ႉၸႃႇ= တၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈတႄႉ။
  2. သမုတယသတ်ႉၸႃႇ= လွင်ႈတၢင်းတႃႇပဵၼ်တုၵ်ႉၶတႄႉ။
  3. ၼိရေႃးထသတ်ႉၸႃႇ=ငိမ်းယဵၼ်တႄႉ။
  4. မၵ်ႉၵသတ်ႉၸႃႇ= လွင်ႈတၢင်း တႃႇငိမ်းယဵၼ်တႄႉ။