Jump to content

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈ/တ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
လွၵ်းသဵၼ်ႈ လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး

[မႄးထတ်း]

တႃ[မႄးထတ်း]

တီ[မႄးထတ်း]

တေ[မႄးထတ်း]

တႄ[မႄးထတ်း]

တူ[မႄးထတ်း]

တေႃ[မႄးထတ်း]

တၵ်[မႄးထတ်း]

တၢၵ်[မႄးထတ်း]

တိၵ်[မႄးထတ်း]

တဵၵ်[မႄးထတ်း]

တႅၵ်[မႄးထတ်း]

တုၵ်[မႄးထတ်း]

တူၵ်[မႄးထတ်း]

တွၵ်[မႄးထတ်း]

တိုၵ်[မႄးထတ်း]

တိူၵ်[မႄးထတ်း]

တင်[မႄးထတ်း]

တၢင်[မႄးထတ်း]

တိင်[မႄးထတ်း]

တဵင်[မႄးထတ်း]

တႅင်[မႄးထတ်း]

တုင်[မႄးထတ်း]

တူင်[မႄးထတ်း]

တွင်[မႄးထတ်း]

တိုင်[မႄးထတ်း]

တိူင်[မႄးထတ်း]

တႆ[မႄးထတ်း]

တၢႆ[မႄးထတ်း]

တုၺ်[မႄးထတ်း]

တူၺ်[မႄးထတ်း]

တွႆ[မႄးထတ်း]

တတ်[မႄးထတ်း]

တၢတ်[မႄးထတ်း]

တိတ်[မႄးထတ်း]

တဵတ်[မႄးထတ်း]

တႅတ်[မႄးထတ်း]

တုတ်[မႄးထတ်း]

တူတ်[မႄးထတ်း]

တွတ်[မႄးထတ်း]

တိုတ်[မႄးထတ်း]

တိူတ်[မႄးထတ်း]

တၼ်[မႄးထတ်း]

တၢၼ်[မႄးထတ်း]

တိၼ်[မႄးထတ်း]

တဵၼ်[မႄးထတ်း]

တႅၼ်[မႄးထတ်း]

တုၼ်[မႄးထတ်း]

တူၼ်[မႄးထတ်း]

တွၼ်[မႄးထတ်း]

တိုၼ်[မႄးထတ်း]

တိူၼ်[မႄးထတ်း]

တပ်[မႄးထတ်း]

တၢပ်[မႄးထတ်း]

တိပ်[မႄးထတ်း]

တႅပ်[မႄးထတ်း]

တုပ်[မႄးထတ်း]

တူပ်[မႄးထတ်း]

တွပ်[မႄးထတ်း]

တိုပ်[မႄးထတ်း]

တိူပ်[မႄးထတ်း]

တမ်[မႄးထတ်း]

တၢမ်[မႄးထတ်း]

တဵမ်[မႄးထတ်း]

တႅမ်[မႄးထတ်း]

တုမ်[မႄးထတ်း]

တူမ်[မႄးထတ်း]

တွမ်[မႄးထတ်း]

တိုမ်[မႄးထတ်း]

တိူမ်[မႄးထတ်း]

တဝ်[မႄးထတ်း]

တၢဝ်[မႄးထတ်း]

တိဝ်[မႄးထတ်း]

တဵဝ်[မႄးထတ်း]

တႅဝ်[မႄးထတ်း]

တူဝ်[မႄးထတ်း]

တိုဝ်[မႄးထတ်း]

တိူဝ်[မႄးထတ်း]

တႂ်[မႄးထတ်း]

တြႃ[မႄးထတ်း]

တြိ[မႄးထတ်း]

တြေႃ[မႄးထတ်း]

တႂႃ[မႄးထတ်း]

တႂၢၵ်[မႄးထတ်း]

တႂၢင်[မႄးထတ်း]