တၵ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တၵ်း (ták)

 • noun
 • တၵ်း
 • တၵ်း(n)
 1. မိူဝ်ႈၼင်ႈၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂၢႆႇၶုတ်ႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈ ၼိူဝ်ၶဝ်ႇၼိူဝ်ၶႃ။
  “ၼၢင်းဢၢမ် ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်း ၼင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းတၵ်း”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တၵ်း (ták)

 • verb
 • တၵ်း
 • တၵ်း(v)
 1. ဢဝ်ၵွၵ်း ဢဝ်ပုင်းသေ ၵွၼ်ႉဢဝ်ၼမ်ႉ။ တဵၵ်း။
  “ပႃႈသူၺ်ႇ လုၵ်ႉတၵ်းၼမ်ႉ ၵူႈၼႂ်”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တၵ်း (ták)

 • verb
 • တၵ်း
 • တၵ်း(v)
 1. ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မွၵ်ႇၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ဢၼ်တေ ပဵၼ်၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ။
  “ဢၢႆႈၸၢႆးဝႃႈ မၼ်းတၵ်းတေဢွင်ႇ ၸၼ်ႉသိပ်း” ။
  “ၶႅၵ်ႇႁဝ်း တၵ်းႁႃမိူဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၵူၺ်း” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=တၵ်း&oldid=8920"