ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၢင်ႈဢိင် ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ မူတ်းသႂ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၢင်ႈဢိင် ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ မူတ်းသႂ်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 54 ႁူဝ်။