ၽုၺ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽုၺ်ႇ (phùi)

 • verb
 • ၽုၺ်ႇ
 • ၽုၺ်ႇ(v)
 1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႇတူမ်းဝႆႉ ဢၼ်ဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉ ဢၼ် ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇ။
  “ၽုၺ်ႇၽၵ်းတူလူး”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽုၺ်ႇ (phùi)

 • verb
 • ၽုၺ်ႇ
 • ၽုၺ်ႇ(v)
 1. ပၼ်ႁႂ်ႈ ပိုတ်ႇၵႂႃႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
  “ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်ၵုမ်”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽုၺ်ႇ (phùi)

 • verb
 • ၽုၺ်ႇ
 • ၽုၺ်ႇ(v)
 1. ပႆႇၵပ်ႉသေ ၶဝ်ႈယူႇသဝ်း လႆႈထႅင်ႈ။
  “ၵႃးသူ ၽုၺ်ႇ ၵူၼ်းလၢႆၵေႃႉ”။
  “သိူဝ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ မႂ်းၼုင်ႈ ၸွင်ႇၽုၺ်ႇ (ထုၵ်ႇ)"

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ၽုၺ်ႇ&oldid=41332"