Jump to content

ၵႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

တႆး [မႄးထတ်း]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

 • IPA(key): /kaː˧˧˨/
 • သဵင်:(file)
 • တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ: -aː

ႁိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa) (ၶေႃႈၸႅၵ်ႇ တူၼ်ႈ)

 • တူၼ်ႈၶဝ်ႈဢၼ်ပႆႇလႆႈသွမ်ႈ၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ်ဝၢၼ်ႇဝႆႉသေဢွၵ်ႇငွၵ်ႈဢွၵ်ႇတူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ပႆႇထိုင်တီႈသွမ်ႈ။

ဝေႃးႁၢၼ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

 • ၵႃႈၼမ်ႉ၊ ၵႃႈလွႆ၊ ၵႃႈမတ်ႉ၊ ၵႃႈပႆႇ၊ ၵႃႈၸွၵ်း၊ ၵႃႈယုမ်ႇ။

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa) (ႁိၵ်ႈဝူၼ်ႉႁူႉ တၢင်းၵႃႈ)

 • တၢင်းဢၼ်ၼမ်ၼမ်လႆလႆ တၢင်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇၶင်ႉၶေႃႈၸွႆႈပိူၼ်ႈမီးႁႅင်းႁႅင်းယႂ်ႇ။

ဝေႃးႁၢၼ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈပဵၼ်၊ ၵႃႈဝႃႈ၊ ၵႃႈမီး၊ ၵႃႈႁၼ်၊ ၵႃႈႁူႉ၊ ၵႃႈႁဵတ်း၊ ၵႃႈလၢတ်ႈ၊ ၵႃႈမႃး၊ ၵႃႈထိုင်၊ ၵႃႈသိုဝ်ႉ၊ ၵႃႈၶႆ၊ ၵႃႈသွၼ်၊ ၵႃႈႁွင်ႉ၊ ၵႃႈႁဵတ်း၊ ၵႃႈမေႃ၊ ၵႃႈၸၢင်ႊ ၵႃႈဢဝ်၊ ၵႃႈၶဝ်ၵႃႈၶိင်းၵႃႈၼႆး၊ ၵႃႈပူႇၵႃႈယႃႊ ၵႃႈထဝ်ႈၵႃႈၵႄႇ၊ ၵႃႈယိင်းၵႃႈၸႆး၊ ၵႃႈလုၵ်ႈၵႃႈလၢၼ်၊ ၵႃႈၸိုဝ်ႈ၊ ၵႃႈၸိူဝ်း၊ ၵႃႈဢၼ်။

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa) (ႁိၵ်ႈဝူၼ်ႉႁူႉ တၢင်းၵႃႈ)

 • ၶၼ်သုင်၊ ၶၼ်ယႂ်ႇ၊ ၶၼ်ၼမ်၊ ၶၼ်မၼ်း ၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်သွၼ်ႇဝႆႉ။
“သိူဝ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ ၵႃႈ ၼႅၼ်ႇလူး”

သၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa) (ႁိၵ်ႈဝူၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၵႃႈ)

 • တၢင်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်းတိၼ်မိုဝ်း ဢၼ်ပႃးတင်း တၢင်းႁတ်ႁၢၼ်။ ဢၼ်ပႃးတၢင်းသူင်သိူဝ်း။ ဢၼ်ၵိုၵ်းလွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈၵႃႈယွပ်ႇ။
 • ဢဝ်တိၼ် မိုဝ်း ဢႅင်ႈ တူဝ် ႁူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူင်ႉ ၼိုင်ၼႄ ႁႂ်ႈလီယဵမ်ႈ လီတူၺ်း။ ၽွၼ်ႉ။
“ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်၊ ၵႃႈၼူၵ်ႉ ၵႃႈတူဝ်း”
 • တၢင်းဢၼ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတူၵ်းလိၼ်၊ တူၵ်းထိူၵ်ႇ။ ၵႃႈဝႆႉ။ ဝၢၼ်ႇဝႆႉ။

ဝေႃးႁၢၼ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

 • ၵႃႈၵႃႈဝႅၼ်ဝႅၼ်။ ၵႃႈတၢၵ်ႇၵႃႈတိူၼ်း။ ၵႃႈၶဝ်ႈၵႃႈဢွၵ်ႇ။ ၵႃႈၸွမ်းၵွင်။ ၵႃႈၸွမ်းၵၼ်။ ၵႃႈၼူၵ်ႉ။ ၵႃႈငိူၵ်ႈ (ၵႃႈတူဝ်း)။ ၵႃႈၶဵတ်ႇ။ ၵႃႈလိင်း။ ၵႃႈၸိူင်းၵႃႈယိူင်း။ ၵႃႈယင်း၊ ၵႃႈၶႅၼ်ႉၵႃႈလႆး။

သၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa) (ႁိၵ်ႈဝူၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၵႃႈ)

 • ၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်သေ ၼႄပၼ် တီႈပွင်ႇဝႃႈ ၽဵင်ႇၵၼ် တၢၼ်ႇၵၼ်။
"ယႂ်ႇၵႃႈၵၼ် ယႂ်ႇတၢၼ်ႇၵၼ်"

ၵမ်ႉသၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa)

 • ၶေႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ။
“ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၼႃႇ”

ၵမ်ႉသၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa)

 • ၶေႃႈ ၵမ်ႉၼႄ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ တေႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်။
“ၵႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸူး၊ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၸူး”

ႁဵင်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa)

 • ဢၼ်တၢင်တီႈ 'တီႈ' ၼၼ်ႉ၊ တၢင်ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်တၢင်ဢၼ်မီးတူဝ်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ၽၢင်ၵႃႈၸွၵ်ႉၵႃႈၸဵင်ႇ။

ဝေႃးႁၢၼ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

 • ၵႃႈၼွၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း၊ ၵႃႈၼိူဝ် ၵႃႈတႂ်ႈ၊ ၵႃႈၼၢၼ်ႈ ၵႃႈၼႆႈ၊ ၵႃႈၼမ်ႉၵႃႈတႃႈ၊ ၵႃႈလွႆ၊ ၵႃႈၵွင်း၊ ၵႃႈႁၼ်ႈၵႃႈဢိုၼ်ႇ၊ ၵႃးၼႃႈ၊ ၵႃႈလင်၊ ၵႃႈၶုမ်ႇ၊ ၵႃႈၶူင်ႈ၊ ၵႃႈပဵင်း၊​ၵႃႈဝဵင်း၊ ၵႃႈဝၢင်း၊ ၵႃႈၵၢတ်ႇ၊ ၵႃႈပွႆး၊ ၵႃႈတႃႈ၊ ၵႃႈတၢင်း။

ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈ (kāa)

 • ၶေႃႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် ဢွင်ႈတီႈ။ ၶေႃႈၸႂ်ႉ တႅၼ်းတၢင် တီႈ။
“ၵႃႈၼၼ်ႈ ၵႃႈၼႆႈ”

ဢၢင်ႈဢိင်[မႄးထတ်း]

 1. လုင်းၵၢၼ်ႈၶမ်းသၢင်ႇသၢမ်၊ ပပ်ႉပိုတ်ႇၶေႃႈၵၢမ်းတႆး၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ 2001။
 2. ပပ်ႉဢၽိထၢၼ်ႇတႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ၵႃႈ&oldid=91586"