ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Administrators

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Archives
ၵဵပ်းသိမ်း

Requests for Administrator[မႄးထတ်း]

User:Saimawnkham[မႄးထတ်း]

I would like to request for the adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 21:10, 23 ၵျုၼ်ႇ 2020 (+0630)

User:Saimawnkham (2)[မႄးထတ်း]

My adminrights has been expired on 23 October 2020. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 11:57, 31 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2020 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (3)[မႄးထတ်း]

My adminrights has been expired on 8 November 2021. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 16:18, 16 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2021 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (4)[မႄးထတ်း]

My adminrights will be expired on 26 November 2022. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 21:03, 14 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Request for Interface Administrator[မႄးထတ်း]

User:Saimawnkham[မႄးထတ်း]

I would like to request for the interface adminship. Thanks.Saimawnkham (talk) 16:27, 16 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2020 (+0630)

User:Saimawnkham (2)[မႄးထတ်း]

My interface adminship has been expired on 23 December 2020. I would like to request for the renewal of interface adminship. Thanks.Saimawnkham (talk) 19:39, 23 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2020 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (3)[မႄးထတ်း]

My interface adminship has been expired. I would like to request for the renewal of interface adminship. Thanks.Saimawnkham (talk) 08:12, 31 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

 Done from meta on 12 September 2022Saimawnkham (talk) 18:53, 12 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (4)[မႄးထတ်း]

My interface adminship will be expired on 26 November 2022. I would like to request for the renewal of interface adminship. Thanks.Saimawnkham (talk) 21:04, 14 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]