ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တီႈမီးတႂ်ႈ သၢႆငၢႆ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈယူႇၶႃႈ။