လၵ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လၵ်း (lák)

 • noun
 • လၵ်း
 • လၵ်း(n)
 1. ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လႅမ်ႈ၊ ပုတ်းမႆႉ၊ သဝ် ဢၼ်ဢဝ် ငဝ်ႈမၼ်း ပၵ်းလိၼ်သေ ပၢႆမၼ်းတင်ႈဝႆႉ။
  “လၵ်းႁူဝ်ႉ ပၵ်း သႅမ်းလူင်ၵႂႃႇ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လၵ်း (lák)

 • noun
 • လၵ်း
 • လၵ်း(n)
 1. တၢင်းၵႆယၢၼ် ဢၼ်မီး 5280 ထတ်း။
  “ၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမွင်းၼႆႉ ပႆလႆႈ 3 လၵ်း”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လၵ်း (lák)

 • adjective
 • လၵ်း
 • လၵ်း(adj)
 1. ဢၼ်ဢမ်ႇငိူဝ်ႈ။ ဢၼ်မေႃႁူႉ မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် ၸွမ်းတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ။
  “မႆႉလႅမ်ပိူၼ်ႈ ၸင်ႇပၵ်း ၵူၼ်းလၵ်း ပိူၼ်ႈၸင်ႇၸႂ်ႉ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လၵ်း (lák)

 • Verb
 • လၵ်း
 • လၵ်း(v)
 1. ဝႃႈငၢႆႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈယၢပ်ႇ။ လၵ်းလႅမ်ဝႃႈငၢႆႈ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=လၵ်း&oldid=22242"