လွင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈ (lāung)

 • noun
 • လွင်ႈ
 • လွင်ႈ(n)
 1. ႁူးပွင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈပႅၼ်းသိူဝ်ႇႁိူၼ်း။
  “ႁူးလွင်ႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈ (lāung)

 • noun
 • လွင်ႈ
 • လွင်ႈ(n)
 1. ပိုၼ်ႉထၢၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇ တႃႇတေပဵၼ် ၽွၼ်း ပၢင်ႈ။
  “သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးမီး လွင်ႈ ၸင်ႇတေ မီးတၢင်း ယဝ်ႉ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈ (lāung)

 • noun
 • လွင်ႈ
 • လွင်ႈ(n)
 1. သၢႆငၢႆဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မီး။
  “ငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ထူပ်းၽေးဝႃႈ လွင်ႈမၼ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?̓̓

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈ (lāung)

 • adjective
 • လွင်ႈ
 • လွင်ႈ(adj)
 1. ဢၼ်လၢတ်ႈသဵင်ဢမ်ႇၽဵၼ်ႈ ဢမ်ႇပီႇလီ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈ (lāung)

 • verb
 • လွင်ႈ
 • လွင်ႈ(v)
 1. လႆလူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼမ်ႉ။ လူင်းၵႂႃႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈ။
  “ႁိူဝ်းလွင်ႈ လူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼမ်ႉ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈ (lāung)

 • preposition
 • လွင်ႈ
 • လွင်ႈ(prep)
 1. ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇ။
  “လွင်ႈလူၺ်ႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=လွင်ႈ&oldid=21592"