တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɔːk

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -ɔː- » -ɔːk


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

enPR: -ôk, IPA(key): /-ɔːk/

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In non-rhotic dialects, words ending in /ô(r)k/, /ɔː(r)k/, /O:(r)k/, typically spelled "-ork", are also rhymes. See Rhymes ending in -ɔː(r)k for these words.
  2. In dialects or accents that have the cot-caught merger, these words may also rhyme with those in Rhymes:English/ɒk.

သဵင်[မႄးထတ်း]

ၼိုင်ႈသဵင်[မႄးထတ်း]

Two syllables[မႄးထတ်း]

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

Four syllables[မႄးထတ်း]

သဵင်ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

  • မၢႆတွင်း: The pronunciation of the final syllable(s) of the words listed in this section is the same as the words listed above, but the stress falls on an earlier syllable. The words below are therefore not true rhymes, but may be considered as rhymes if the rule that requires the stress to be the same number of syllables from the ends of words is ignored. Words are listed here only if they have no known true rhymes.

See also:

သွင်သဵင်[မႄးထတ်း]

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်[မႄးထတ်း]

ႁႃႈသဵင်[မႄးထတ်း]