တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/æst

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -æ- » -æst


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In some accents, words ending in /-ɑːst/ are rhymes for words on this page. See Rhymes:English/ɑːst for these words.
  2. For more rhymes, add d, ed or 'd to some words at -æs. In the current idiom of London they are also hardly distinguishable phonetically.

သဵင်[မႄးထတ်း]

ၼိုင်ႈသဵင်[မႄးထတ်း]

သွင်သဵင်[မႄးထတ်း]

ၸဵတ်းသဵင်[မႄးထတ်း]