ၵမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵမ်း (kám)

 • noun
 • ၵမ်း
 • ၵမ်း(n)
 1. ၶၢဝ်းယၢမ်း။
  “ထိုင်ၶၢဝ်း ၼႃႇရီႇ တွႆႇ သၢမ်ၵမ်းယဝ်ႉ” (ပွင်ႇဝႃႈ မီးသၢမ်ၼႃႇရီႇယဝ်ႉ) ။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵမ်း (kám)

 • perposition
 • ၵမ်း
 • ၵမ်း(prep)
 1. ၶေႃႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၶႃး။
  “ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ လတ်းၵႂႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်း သီႇႁႃႈၵမ်းယဝ်ႉ” ။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵမ်း (kám)

 • verb
 • ၵမ်း
 • ၵမ်း(v)
 1. ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်းလုပ်ႈ။ ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်း တိူဝ်ႉသေ ယိပ်းလွႆး လွႆး။
  “ၵမ်းတူၺ်း ၼႃႈၽၢၵ်ႇၵူၼ်းပဵၼ်လူး ၸွင်ႇမီးလူမ်းၼၢဝ်” ။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵမ်း (kám)

 • noun
 • ၵမ်း
 • ၵမ်း(n)
 1. ထိုင်ႁွတ်ႈ ၵႃးတႃႇတေလႆႈလၢတ်ႈၸႃႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ၵႃး7
  “မိူဝ်ႈၵႆႈ မၼ်းလႅၼ်ႈယဝ်ႉယဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵမ်းၵဝ်လႅၼ်ႈ” ။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵမ်း (kám)

 • noun
 • ၵမ်း
 • ၵမ်း(n)
 1. ပမႃႇၼ ဢၼ်ၼႄပၼ် လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ။
  "ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵမ်းယႂ်ႇ ၵမ်းလူင်" ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉဢၽိထၢၼ်ႇတႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ၵမ်း&oldid=52495"