ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:Sandbox

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

{{safesubst:#invoke:unsubst|me|nocheck=1|=

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ sandbox ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ၸၢမ်းႁဵတ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။ လိူဝ်းသေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈလူပႃးလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ၼၼ်ႉယူႇ။

မၢႆတွင်း။ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းမီးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 12 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈသိမ်းဝႆႉၼႆၸိုင် ယႃႇပေၸႂ်ႉၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ။

Quick reset: replace contents of this page with {{subst:/Default}}