လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼႄတၢင်း တွၼ်တႃႇ ၵူၼ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ မိုတ်ႈဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈမိုၼ်ႈမိုဝ်းၵႂႃႇၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ[မႄးထတ်း]