ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 203 ႁူဝ်။

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)
(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)