ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶေႃႈၵႂၢမ်း တႆးလူင် ဢၼ်ပႃးဝႆႉ ၶေႃႈၼမ်း တင်း တၢင်း-

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၶေႃႈၵႂၢမ်း တႆးလူင် ဢၼ်ပႃးဝႆႉ ၶေႃႈၼမ်း တင်း တၢင်း-"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 199 ႁူဝ်။