ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶေႃႈၵႂၢမ်းထႆး ဢၼ်ပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉသဵင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၶေႃႈၵႂၢမ်းထႆး ဢၼ်ပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉသဵင်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 9 ႁူဝ်။