ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵမ်ႉသၢင်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၼိူင်းၵၼ်လႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၵမ်ႉသၢင်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၼိူင်းၵၼ်လႆႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 43 ႁူဝ်။