ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝေႃးႁၢၼ် ၵျႃႇမၼ်ႇ ဢၼ်ယဵၼ်းပဵၼ်မႃး တီႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ