ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝေႃးႁၢၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉသဵင်ဢွၵ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ဝေႃးႁၢၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉသဵင်ဢွၵ်ႇ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3,803 ႁူဝ်။

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)

A

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)