ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝေႃးႁၢၼ်ၽႃႇသႃႇမွၼ်း ဢၼ်ပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉသဵင်ဢွၵ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ