ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝေႃးႁၢၼ်ထႆး ဢၼ်ၵူႈယိမ် မႃးတီႈ ၶမဵၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ဝေႃးႁၢၼ်ထႆး ဢၼ်ၵူႈယိမ် မႃးတီႈ ၶမဵၼ်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 5 ႁူဝ်။