ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လုၵ်ႉတီႈ ထႆး-ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈ သေ ယဵၼ်းပဵၼ်မႃး ဝေႃးႁၢၼ် တႆးလူင် ဢၼ်ၼႆႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ