ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပိူင်ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလႅဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပိူင်ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလႅဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။