Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပိူင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႃႇပုင်ႇၵူၼ်းတီႈသၢမ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပိူင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႃႇပုင်ႇၵူၼ်းတီႈသၢမ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 965 ႁူဝ်။

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)

A

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)