ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပိုၼ်ႉထၢၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈလူင်သေ မၼ်းထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃး ပိူင်ထၢၼ်ႈၵူႈယၢင်ႇ ၶွင် ယူင်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ 5, တင်းသဵင်ႈ 5 ဢၼ်ၵူၺ်း။