ပိူင်ထၢၼ်ႈ:တူဝ်ၼမ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် "-ies" သႂ်ႇ ၽၢႆႇလင် တီႈၵႂၢမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "တူဝ်ၼမ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် "-ies" သႂ်ႇ ၽၢႆႇလင် တီႈၵႂၢမ်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 189 ႁူဝ်။