ပိူင်ထၢၼ်ႈ:တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈ ၶွင် ငဝ်ႈငႃႇဝေႃးႁၢၼ် တီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ထႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈ ၶွင် ငဝ်ႈငႃႇဝေႃးႁၢၼ် တီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ထႆး"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။