ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Delete

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢႆ {{pagetype}} ဢၼ်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်း။
သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝူၼ်ႉဝႃး မၼ်းထုၵ်ႇလီ သိမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ထုၵ်ႇလီ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵွၼ်ႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ၊ ဢဝ်တင်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ {{rfd}} ဢမ်ႇၼၼ် {{rfv}} (ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇမၼ်း) တႅၼ်းတီႈ ၵႂႃႇသေ လႄႈ ထႅမ်သႂ်ႇ တွၼ်ႈၵၼ် ၸူး ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:တုၵ်းယွၼ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ/တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:တုၵ်းယွၼ်း တႃႇၼႄႉၼွၼ်းသေ သပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်။

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

This template is intended to notify a sysop that there is junk that very obviously should be removed; it does so by adding the entry to Category:Candidates for speedy deletion, which is periodically checked by various sysops. If there is any possibility that the entry should maybe be retained for any reason whatsoever, then use {{rfd}} instead. If you think it is nonsense, but there might be someone who thinks it is a genuine contribution, you are much better off using {{rfd}}.

Do not blank the page before adding this template. When you add it to a page, click on the "What links here" tool to correct any incoming links.

It is generally better to improve a poorly formatted or defined entry than to delete it. If you are unsure what the definition should look like but you are sure it is a valid word, you can replace the incorrect definition with {{rfdef}}.

If you are certain that an entry does not meet our criteria for inclusion, you can use this {{delete|}} template to flag the entry.

Please always add parameter one after the vertical bar "|".

တူဝ်ယၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ[မႄးထတ်း]

  • {{delete|misspelling of [[x]]}}
  • {{delete|nonsense}}
  • {{delete|encyclopedic}}
  • {{delete|personal attack}}

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]