တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/iːɡə(ɹ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

Page မေႃႇၵျူး:rhymes/styles.css has no content.


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

-ēgə(r), /-iːɡə(r)/, /-i:g@(r)/

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In non-rhotic accents, words ending in -iːɡə are also rhymes for words on this page.
  2. For more rhymes, add er to some nouns and adjectives at -iːɡ.

သဵင်[မႄးထတ်း]

သွင်သဵင်[မႄးထတ်း]

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်[မႄးထတ်း]