တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/eɪliə

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -eɪ- » -eɪliə


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

-ālēə, /-eɪliə/, /-eIli@/

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In non-rhotic accents, words at /-eɪliə(r)/ are also rhymes for words on this page.
  2. In some accents, the pronunciation of some of the words on this page ends in /-eɪljə/, reducing the number of syllables of these words by one.
  3. The plurals of some words at /-eɪliəm/ are rhymes for words on this page.

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်[မႄးထတ်း]

ႁႃႈသဵင်[မႄးထတ်း]

ႁူၵ်းသဵင်[မႄးထတ်း]