တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/aʊ.ə(ɹ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -aʊ- » -aʊ.ə(ɹ)


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

-ou.ər, /-aʊ.ər/, /-aU.@r/

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In non-rhotic accents, words ending in -aʊə are also rhymes for words on this page, as long as there is no following vowel.
  2. For more rhymes, add er to some nouns and adjectives at -aʊ.

The OED, MW, and other dictionaries distinguish this disyllabic rhyme from monosyllabic Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/aʊə(ɹ) by the presence of a stress mark.

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

သွင်သဵင်[မႄးထတ်း]

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်[မႄးထတ်း]