တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/əʊʃən

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -əʊ- » -əʊʃən


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

-ōshən, /-əʊʃən/, /-@Ush@n/

သဵင်[မႄးထတ်း]

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In non-rhotic accents, words ending in -əʊʃə(r)n are also rhymes for words on this page.

သွင်သဵင်[မႄးထတ်း]

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်[မႄးထတ်း]

ႁႃႈသဵင်[မႄးထတ်း]

ႁူၵ်းသဵင်[မႄးထတ်း]