ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼိူင်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႃႈလိၵ်ႈ index ႁိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼိူင်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼိူင်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 218 ႁူဝ်။

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)
(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)