ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Main Page/Sister

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ဢမ်ႇဢဝ် ၼမ်ႉမျၢၼ်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းၾရေႃႇရီႇတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ႁင်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၼႆႉ -

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ပပ်ႉလွတ်ႈလႅဝ်း တႃႇလူၵ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ
ၶၢဝ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း
တီႈမီးဝႆႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း

ဝီႇၶီႇဢၢင်ႈဢိင်
တီႈၸူႉတုမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းလီမၢႆတွင်း

ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၶွမ်ႇမွၼ်း
ယွင်သိုဝ်ႇ ဢၼ်ၽႄႈပၼ်ဝႆႉ

မေႇတႃႇ-ဝီႇၶီႇ
ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တင်းသဵင်ႈ

ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ်
လိၵ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇလႄႈ လိၵ်ႈလူ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်
ၽိုၼ်ၼမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ