Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/aɪə(ɹ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

» Rhymes » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -aɪ- » -aɪə(ɹ)


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

-īə(ɹ), /-aɪə(ɹ)/, /-aI@(r\)/

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

The OED, MW, and other dictionaries distinguish this monosyllabic rhyme from disyllabic Rhymes:English/aɪ.ə(ɹ) by the absence of a stress mark.

သဵင်[မႄးထတ်း]

ၼိုင်ႈသဵင်[မႄးထတ်း]

သွင်သဵင်[မႄးထတ်း]