ၶေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈ (khāu)

 • noun
 • ၶေႃႈ
 • ၶေႃႈ(n)
 1. ဢွင်ႈလုပ်ႇၵပ်း ႁိမ်းတႃတိၼ် တႃမိုဝ်း။
“ၶေႃးတိၼ် ၶေႃႈမိုဝ်း” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈ (khāu)

 • noun
 • ၶေႃႈ
 • ၶေႃႈ(n)
 1. ၵႂၢမ်း ဢၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်ၵမ်း။
“ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ပိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ၵူၼ်း” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈ (khāu)

 • prep
 • ၶေႃႈ
 • ၶေႃႈ(prep)
 1. ၶေႃႈၸႂ်ႉ တႃႇတေဢၢၼ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း။ “ၵႂၢမ်းသၢမ်ၶေႃႈ” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ၶေႃႈ&oldid=34758"